Založ si blog

Je aktuálne referendum vôbec legálne?

Referendum je väčšinou obyvateľov SR považované za najvyšší stupeň prejavu občianskych práv, ktorým môžu občania pri splnení určitých podmienok dokonca dosiahnuť zmenu zákonov svojim rozhodnutím.   Mnohí občiansky aktivisti a aj viaceré menšie politické strany aktuálne pomerne razantne prezentujú požiadavky na zavedenie tzv. priamej demokracie, ktorú síce interpretujú rozdielne, ale inštitút referenda je ako jeden z najdôležitejších prvkov princípov priamej demokracie obsiahnuté vo všetkých prezentovaných predstavách

Z tohto uhľa pohľadu, resp. v tejto rovine poznania je teda potrebné vyjadriť súhlas, presnejšie akceptáciu aktivity organizátorov petície AZR za aktuálne referendum, nakoľko smeruje k referendu ako uplatneniu najvyššej formy občianskych práv. Keďže organizátori petície AZR vyzbierali viac podpisov, než stanovujú príslušné zákony ako podmienku pre uplatnenie predmetu petície, v tomto prípade pre vyhlásenie referenda Prezidentom SR, potom by aj vyhlásené referendum mali akceptovať aj politici a aj občania SR.

Ani politici a ani rôzne skupiny občianskych aktivistov, zástupcov tretieho sektora, náboženských komunít, ale ani predstavitelia zahraničných subjektov by teda už nemali ani vyzývať občanov ku neúčasti na referende, resp. na jeho bojkotovanie, a to bez relevantného odôvodnenia svojho konania. Samozrejme môžu všetci uvedení aj naďalej zákonne primeranými možnosťami prezentovať informácie aj s cieľom ovplyvniť názor občanov pre tú voľbu, ktorú považujú za správnu.

Už pomerne dlhú dobu je vedená polemika o tom, či referendum zasahuje do základných ľudských práv a súkromia osôb. Podľa mňa by však mala byť polemika vedená o tom, či petícia, ktorá viedla ku vyhláseniu referenda, petíciou vôbec je, resp. či boli splnené podmienky pre jej vyhlásenie a či sa ňou teda mal Prezident SR (lebo jemu bola určená) mal vôbec zaoberať a nemal ju odmietnuť. Ale nie preto, že nesúhlasí s ochranou rodiny alebo s niektorými časťami otázok, ale preto, lebo podľa mňa nespĺňa celkom základné náležitosti podľa petičného práva, riadiaceho sa podľa článku 153 Ústava SR ustanoveniami zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších noviel a predpisov.

Ani na petičnom hárku a ani na web stránke www.alianciazarodinu.sk nie je síce uvedené, podľa akých konkrétnych zákonných predpisov, resp. konkrétnych zákonných ustanovení bola petícia vyhlásená a čím sa teda má jej adresát riadiť. Neviem, či to bola chyba alebo úmysel.  Keďže podľa petičného hárku ide o „Petíciu prezidentovi SR za vyhlásenie referenda“, ide zrejme o petíciu, smerujúcu k uplatneniu čl. 95 a následných dotknutých článkov Ústavy SR. Podľa čl. 98 odsek (2) Návrhy prijaté v referende vyhlási Národná rada Slovenskej republiky rovnako ako zákon.

Podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, konkrétne podľa §1 odsek (3) predmetného zákona platí, že „Petícia nesmie vyzývať k porušovaniu ústavy, zákonov a právne záväzných aktov Európskej únie, popieraniu alebo obmedzovaniu osobných, politických alebo iných práv.“

Takže petícia (a nie referendum) by nemala smerovať nielen k obmedzovaniu základných ľudských práv, ale aj „iných práv“. Z takéto hľadisko  tak pred Prezidentom SR stáli aj ďalšie otázky ohľadne súladu petície, resp. jej organizovania s platnými zákonmi SR.

Prečo sa týmto hľadiskom ani Prezident SR a ani ďalšie kompetentné subjekty, už bude témou inej úvahy. Jedným z možných dôvodov je možno aj masívny nátlak na verejnosť a aj na politikov a médiá, ktorý je vedený už od začiatku roka 2014 všetkými subjektami, uvedenými medzi podporovateľmi AZR na web stránke tejto aliancie. Ale o tom až neskôr.

Let it be, let it be

09.04.2018

Nechaj to tak, nechaj to tak, staraj sa len o tú svoju cestu pri riešení svojich problémov. Lebo veď vidíš, že aj keď aktuálne všetci rozprávajú o tom, ako chcú zmeniť veci, ktoré priviedli viac »

Petícia za to ako na to pri zastavení rozkrádania rôznych dotácií.

08.04.2018

Alebo ako by konečne malo prestať postačovať vydanie čestného klamstva na získanie nenávratných dotácií z verejných zdrojov. V noci z 11.3. na 12.3. 2018 som do NR SR podal petíciu za prijatie viac »

Oznámenie redaktorov odmietam ako nekonkrétne gesto.

04.04.2018

v stredu 4.4. 2018, teda v deň výročia oslobodenia Bratislavy, som si na niektorom internetovom portáli prečítal text niečoho, čo sa podľa obsahu javí byť oznámením redaktorov RTVS, pod ktorým viac »

Jordánsky kráľ Abdalláh II.

Jordánsko ruší časti mierovej zmluvy s Izraelom

21.10.2018 21:56

Jordánsky kráľ Abdalláh II. má v úmysle odstúpiť od dvoch dodatkov k mierovej zmluve z roku 1994.

zlato, tehly

Centrálne banky zvyšujú svoje zlaté rezervy

21.10.2018 20:54

Veľa centrálnych bánk začalo v čase poklesu cien zlata navyšovať svoje zlaté rezervy. Za prvý polrok 2018 nakúpili podľa Svetovej rady pre zlato 193,3 tony zlata.

SR Vrátna Dolina Výročie Cintorín Symbolický ZAX

Na symbolickom cintoríne vo Vrátnej si uctili obete hôr

21.10.2018 20:50

Svätú omšu na symbolickom cintoríne celebroval vojenský ordinár František Rábek.

andrej danko

Lenč: Kvórum neodstráni stranícku oligarchiu

21.10.2018 20:00

Podľa politológa novela zákona o politických stranách nerieši najdôležitejšie neduhy, ktoré zmietajú stranami.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 61
Celková čítanosť: 162409x
Priemerná čítanosť článkov: 2662x

Autor blogu

Kategórie