Založ si blog

Mám otázku panie sudkyne a páni sudcovia.

Myslíte to vážne s tou argumentáciou, že prijatie zákona o povinných bezpečnostných previerkach všetkých, aj doteraz menovaných sudcov, je neprípustným retroaktívnym zásahom do Vášho práva, ktoré ste nadobudli tým, že ste boli doživotne vymenovanými za sudcov?

Aby som ozrejmil dôvody takto formulovanej otázky, tak musím čitateľa tohto môjho článku informovať o tom, že som bol nútený sa otázkou retroaktivity zaoberať z viacerých dôvodov, ale najmä z dôvodu hľadania spôsobov ochrany radového občana – podnikateľa proti retroaktívnej novele Občianskeho súdneho poriadku (OSP) z 19.10. 2011, ktorá zaviedla do právneho (ne)poriadku Slovenskej republiky inštitút 5 % preddavku z výšky súdneho sporu.  Dotknutá novela OSP síce nadobudla účinnosť až k 1.1. 2012, ale bez mihnutia oka ju súdy SR uplatňovali a aj uplatňujú aj na také súdne konania, ktoré začali dávno pred účinnosťou spomínaného §141a OSP!  A iba na dokreslenie pripomínam, že samozrejme preddavok 5 % z hodnoty sporu nemusí platiť štátny subjekt!

Takže retroaktivita síce podľa odbornej literatúry s odvolaním sa na čl. 1 vo väzbe na čl. 50 Ústavy SR nie je v podmienkach SR prípustná a odvolávajú sa na to aj v podstate všetci sudcovia, reprezentovaní Súdnou radou, ale bez problémov je retroaktivita použiteľná voči radovému občanovi – podnikateľovi, bojujúcemu už od roku 2007 legálnou cestou s dôsledkami pôsobenia štátnej teroristickej skupiny na MV SR v období 2003 až 2005 a aj kúsok 2006.

Čo ale hovorí odborná literatúra na uplatnenie princípu retroaktivity vo všeobecnosti?

Princíp retroaktivity, resp. princíp jej zákazu nie je priamo zakotvený v znení niektorého z článkov Ústavy SR, ale podľa odbornej literatúry vyplýva z čl. 1 Ústavy SR, teda konkrétne z ustanovenia o tom, že „Slovensko je právny štát.“  Dám teraz bokom vyjadrenie pochybnosti viacerých vrcholových politikov o tom, či je naozaj Slovensko právnym štátom a dám tiež bokom konštatovanie, že je podľa mňa absurdné, ak Ústavný súd SR vyhlási za protiústavný taký zákon NR SR, ktorý bol schválený ústavnou väčšinou poslancov NR SR. Budem sa stručne venovať tej argumentácii Súdnej rady o retroaktivite, aby som odôvodnil opodstatnenosť mojej otázky.

V odbornej literatúre je uvedených viacero argumentov pre obhajobu tzv. nepravej retroaktivity – to je tá, ktorá za určitých okolností pripúšťa zmeny takých právnych vzťahov, ktoré vznikli pred prijatím novej právnej úpravy – v tomto prípade ústavného zákona o vykonaní bezpečnostných previerok sudcov. Väčšina z týchto argumentov vychádza podľa mňa iba z dvoch zásad:

  • Požiadavku právnej istoty nemožno absolutizovať do podoby prekážky, vylučujúcej uplatnenie spravodlivosti
  • Zákonodarca môže výnimočne uplatniť retroaktívne ustanovenia na úpravu daných (existujúcich) právnych stavov, musí však preukázať závažné dôvody všeobecného záujmu.

Dovolím si vysloviť názor, že okrem sudcov a ich rodinných príslušníkov a možno aj ich priateľov neexistuje na Slovensku žiadna ďalšia skupina občanov, ktorí by nevyhodnocovali ako katastrofálny stav s vymožiteľnosťou práva a justície ako takej a ktorí by sa nedožadovali zmeny v tejto otázke k lepšiemu. To ale znamená, že sú definované, resp. vymedzené „závažné dôvody všeobecného záujmu“, ktoré musia byť splnené pre prijatie zákona!!!

V čom je potom vlastne problém panie sudkyne a páni sudcovia? Doživotné menovanie do pozície/funkcie sudcu predsa nie je príčinou, ale je iba dôsledkom Vášho pôsobenia v justičnom systéme SR! Do funkcie sudcu ste neboli vymenovaní preto, aby ste boli doživotne sudcami, ale občania tejto krajiny Vám tú funkciu pridelili v záujme uplatňovania spravodlivosti, čo momentálne podľa všeobecne prezentovaného názoru nefunguje! A teda logicky občania a dokonca už aj NR SR zastáva rovnaký názor (a je pritom jedno, z akých to bolo dôvodov).

Takže naozaj to myslíte vážne?

Poznámka:

Toto by mala byť jedna z prvých otázok zo série, resp. seriálu občianskych otázok, rekapitulujúcich zvláštnosti až absurdity v živote radového občana SR.

 

 

Let it be, let it be

09.04.2018

Nechaj to tak, nechaj to tak, staraj sa len o tú svoju cestu pri riešení svojich problémov. Lebo veď vidíš, že aj keď aktuálne všetci rozprávajú o tom, ako chcú zmeniť veci, ktoré priviedli viac »

Petícia za to ako na to pri zastavení rozkrádania rôznych dotácií.

08.04.2018

Alebo ako by konečne malo prestať postačovať vydanie čestného klamstva na získanie nenávratných dotácií z verejných zdrojov. V noci z 11.3. na 12.3. 2018 som do NR SR podal petíciu za prijatie viac »

Oznámenie redaktorov odmietam ako nekonkrétne gesto.

04.04.2018

v stredu 4.4. 2018, teda v deň výročia oslobodenia Bratislavy, som si na niektorom internetovom portáli prečítal text niečoho, čo sa podľa obsahu javí byť oznámením redaktorov RTVS, pod ktorým viac »

Scott Morrison

Austrálsky premiér sa ospravedlnil detským obetiam sexuálneho zneužívania

22.10.2018 06:31

V emotívnom prejave priznal, že štát nedokázal zastaviť tieto "temné zločiny" celé desaťročia.

hurikan irma, irma

Pri tichomorskom pobreží Mexika vznikol mohutný hurikán Willa

22.10.2018 06:04

Americké Národné stredisko pre hurikány so sídlom v Miami varovalo pred prívalovými dažďami a rozsiahlymi záplavami.

obchod, nakupovanie

Ľuďom obchody na sviatky nechýbajú, alternatívou sú pumpy

22.10.2018 06:00

Zatvorenie predajní počas sviatkov sa zatiaľ podľa prieskumov a ankety Pravdy stretáva s pozitívnym hodnotením zo strany spotrebiteľov.

Jordánsky kráľ Abdalláh II.

Jordánsko ruší časti mierovej zmluvy s Izraelom

21.10.2018 21:56

Jordánsky kráľ Abdalláh II. má v úmysle odstúpiť od dvoch dodatkov k mierovej zmluve z roku 1994.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 61
Celková čítanosť: 162426x
Priemerná čítanosť článkov: 2663x

Autor blogu

Kategórie